Amit mindenképp tudnia érdemes...

Miért kell a gyártmánylap?

Magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszerről az élelmiszer-előállító a jogszabály melléklete szerinti tartalmú gyártmánylapot köteles készíteni és vezetni. Ezt programunkkal meg tudja valósítani ezért felelősséget vállalunk.

Nem szükséges külön gyártmánylapot készíteni azokra a termékekre, amelyek csak ízesítésükben különböznek egymástól, illetve azokra amelyeket azonos tartalommal, azonos élelmiszer-előállító különböző telephelyein állítanak elő vagy azonos tartalommal különböző csomagolásban hoznak forgalomba. DE A névleges mennyiségeket, ízválasztékot, előállítási helyeket, csomagolási módokat és az ezekhez kapcsolódó változó elemeket a gyártmánylapon egyértelműen meg kell adni. A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszernek a felhasználó számára történő forgalomba hozatalt megelőzően kell elkészíteni. A gyártmánylapon a termék előállítása során történő bármely változást a forgalomba hozatal megkezdése előtt át kell vezetni úgy, hogy a gyártmánylap változásai egyértelműen nyomon követhetők legyenek.
A feldolgozott élelmiszernek meg kell felelnie a gyártmánylapban leírtaknak ezért csak és kizárólag az élelmiszer vállalkozó tartozik felelősséggel. A gyártmánylapot a termék forgalomba hozatalának megszűnését követően legalább 3 évig meg kell őrizni. (nem elektronikusan hanem kinyomtatott, aláírt formában.) Az élelmiszer-előállítónak a gyártmánylapot az előállítás helyén papír alapon aláírva, a hatósági ellenőrzés számára könnyen hozzáférhetően kell tartani.

A 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet a gyártmánylapról 2010. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a hatálybalépésekor forgalmazott feldolgozott élelmiszerekre az „ ÚJ” gyártmánylapot 2011. január 1-ig el kell készíteni!

2011 év során, ha ellenőrzést kap, és Önnek nincsenek újfajta gyártmánylapjai, akkor büntetésre számíthat. A törvényben szereplő gyártmánylap fogalma, vezetési kötelezettsége (amely az 1976. évi élelmiszer törvény óta ismert nálunk) arra szolgál, hogy maga a gyártó, a termék vásárlója, vagy a hatósági ellenőr mindig egyszerűen, gyorsan, pontosan megismerhesse az adott terméket. A hatályos rendelet a gyártmánylap formáját, a benne szereplő adatokat részletesen előírja!

Vonatkozó jogszabályok

Felsorolás